Υπηρεσίες

Στη Philoxenia Collection κάθε ξενοδοχείο είναι και μια διαφορετική πρόκληση!

Ai
  • Ανάπτυξη Τζίρου

Διαχείριση Κρατήσεων

Η εκπαιδευμένη ομάδα Κρατήσεων της Philoxenia Collection αναλαμβάνει

Την επικοινωνία με όλα τα τουριστκά γραφεία και online πρακτορεία και direct πελάτες του ξενοδοχείου σας, καθώς και την εύρεση νέων.

Την υλοποίηση έρευνας αγοράς στην τριγύρω περιοχή του καταλύματος, για την λήψη αντιπροσωπευτικών τιμών και πολιτικών για το κατάλυμα σας

Τον ορισμό συγκεκριμένων στόχων τζίρου, πληρότητας και μέσης τιμής.

Την αυξομείωση τιμών, ανάλογα με τη ζήτηση και προσφορά ανα σεζόν, με στόχο μια σταθεσή μέση τιμή ανά διανυκτεύρεση.

Την εγκατάσταση PMS-πρόγραμμα κρατήσεων και τιμολόγησης, την εγκατάσταση μηχανής Κρατήσεων για το website και την εγκατάσταση channel manager, πρόγραμμα διασύνδεσης διαθεσιμότητας και τιμών στα συνεργαζόμενα γραφεία.

Να προτείνει βελτιώσεις σε θέματα φωτογραφιών, website, παροχών,  κτλ. ώστε να είστε πιο ανταγωνιστικοί στην αγορά

Τέλος, να ελέγχει κάθε μήνα όλα τα παραστατικά εσόδων και τις εισπράξεις και να τα προωθεί σε εσάς και το λογιστή σας.

  • Διεκδικήστε μερίδιο απο την αγορά

Διαχείριση Marketing & Προώθηση

Το σωστό Marketing προυποθέτει συγκεκριμένη στρατηγική και τακτικές ανάλογα με τους στόχους της επιχειρήσης αλλά και ανάλογα με τις προσδοκίες και τη ζήτηση των πελατών.

Σχεδιάζουμε ένα marketing plan βάση της αγοράς, τις απαιτήσεις των πελατών σας και στους στόχους της επιχείρησής σας.  Δημιουργούμε σωστό λογότυπο, ιστοσελίδα, social media, newsletters, προωθητικές ενέργειες σε παλιους αλλά και νέους πελάτες, ώστε να δημιουργήσουμε ένα brand name αλλά και να το διατηρήσουμε.

  • Ορθή εκπαίδευση προσωπικού

Συμβουλευτική και εκπαίδευση προσωπικού

Η ομάδας μας προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε νέα αλλά και υπάρχοντα καταλύματα τα οπόια χρήζουν αναβάθμιση τεχνολογική, ή αναδημιουργία brand name και μαρκετινγ καθώς και νέες μεθόδους διαχείρισης κρατήσεων. Προσφέρουμε εκπαίδευση προσωπικού σε όλους τους τομείς και παρακολούθηση στο πρώτο στάδιο εργασίας τους.

Καθε ξενοδοχείο είναι και μια  πρόκληση για εμας!